hastab
Hasta Bakıcı
21 Şubat 2014
hasta
Yaşlı Bakımı
21 Şubat 2014
nyrse

Evde bakım hemşirelerimiz, hasta ihtiyaçlarını, bakım gereksinimlerini saptar, planlar ve tüm hemşirelik girişimlerini uygular. Hizmetlerimiz ihtiyaca göre 8/12/24 saat veya uzun dönem şeklinde gerçekleştirilebilir.

Hemşirelik Hizmetleri:

• İlaç uygulamaları
• Enjeksiyon
• Serum takma / çıkarma
• Sonda ve katater uygulamaları
• Kan alma
• Pansuman ve yara bakımı
• Infüzyon uygulamaları
• Ostomi bakımı
• Hasta ve hasta yakını eğitimi ve danışmanlık

Hemşirelik hizmetlerimiz gerektirdiğinde hastane, huzurevi ve/veya diğer kurumlarda da verilmektedir.